-50% VISIEM PLĀNOTĀJIEM

Nr. 432

Tie, kuri paģērē uzmanību, mans dārgais, slēpj no sevis savu lieliskumu. 
Tie, kuriem vienmēr pietrūkst iespēju, mans mīļais, slēpj no sevis savu spēku radīt. 
Un tie, kuriem par maz mīlestības, mans draugs, slēpj no sevis to, kas jau ir visapkārt tagad un šeit. 
Bet bērns, ak, bērns, tie ir piekrituši trakajam ceļojumam.

Mīlot Tevi kā traks, 
Tavs Visums.
Un, jā, ir arī vēl labākas lietas trakumam un savvaļas piedzīvojumiem. Tici man.

Ieraksti komentāru